תרופות המכילות את הרכיב דיגוגסין מגבירות משמעותית הסיכון להתקף לב פטלי.

24 September 2013

Common drug increases fatal heart attack risk by 72 per cent
24 One of the world’s most common heart drugs that has been used for years increases the risk of a fatal heart attack by 72 per cent, a new study has found this week.
Digoxin, the active ingredient found in around 40 prescription drugs, increases the risk in people who have suffered systolic heart failure. Digoxin is derived from digitalis, a plant that has been used for more than 200 years to treat heart failure, yet, despite its longterm use, researchers have discovered only this week that it can be fatal.

wddty 24/9/1

פורסם בקטגוריה מידע עדכני ברפואה טבעית. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.