רמת חומרי ההדברה ב 49 ירקות ופרות

 

The Full List: 45 Fruits and Veggies

EWG analyzed pesticide residue testing data from the US Department of Agriculture and Food and Drug Administration to come up with rankings for these popular fresh produce items. 

Note: Nectarines, blueberries, plums and cantaloupe are on the list as domestic and imported sources, so they are counted once in the 45 fruits and vegetables but the list has 49 entries.

Lower numbers = more pesticides.

1

 

Apples

2

 

Celery

3

 

Sweet bell peppers

4

 

Peaches

5

 

Strawberries

6

 

Nectarines – imported

7

 

Grapes

8

 

Spinach

9

 

Lettuce

10

 

Cucumbers

11

 

Blueberries – domestic

12

 

Potatoes

13

 

Kale/collard greens

14

 

Cherries

15

 

Hot peppers

16

 

Pears

17

 

Nectarines – domestic

18

 

Green beans

19

 

Plums – imported

20

 

Blueberries – imported

21

 

Carrots

22

 

Raspberries

23

 

Summer squash

24

 

Oranges

25

 

Broccoli

26

 

Green onions

27

 

Bananas

28

 

Honeydew melon

29

 

Tomatoes

30

 

Cantaloupe – imported

31

 

Cauliflower

32

 

Papaya

33

 

Plums – domestic

34

 

Winter squash

35

 

Mushrooms

36

 

Watermelon

37

 

Grapefruit

38

 

Sweet potatoes

39

 

Cantaloupe – domestic

40

 

Kiwi

41

 

Eggplant

42

 

Mangoes

43

 

Asparagus

44

 

Sweet peas – frozen

45

 

Cabbage

46

 

Avocado

47

 

Pineapples

48

 

Sweet Corn

49

 

Onions

^ back to top

© 2012, Environmental Working Group, All Rights Reserved. 
EWG Headquarters: 1436 U St. N.W. Suite 100, Washington, DC 20009 | (202) 667-6982
 
Contact Us
 | Environmental Working Group | About | Terms & Conditions

 

פורסם בקטגוריה מידע עדכני ברפואה טבעית. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.