הקשר בין תוחלת החיים והשכלה

Education Extends Life and Living

by ProfKeith on August 13, 2012

Leaving out the ethnic elements woven into the findings, this much was clear:

More educated people live longer.

In some cases, life expectancy for people who don’t finish high school is actually getting shorter. Meanwhile, those with higher levels of education and more socioeconomic benefits are living much longer than they were in the 1950s and 1960s.

Education is key: the more learning, the more living…

The world is gradually dividing into two populations. Not the “haves” and “have-nots” of the political agitators. This is something much more precious than mere money: It’s those who learn and those who don’t.

In bald numbers, educated men live 14 years longer, on average, than uneducated men. Educated women live 10 years longer, on average, than uneducated women.

In conducting the study, the researchers analyzed trends in life expectancy from 1990 through 2008. Specifically, they looked at how people’s age, sex, race and education influenced their longevity.

The study revealed that Americans with less than a high school education have life expectancies similar to adults who lived 50 to 60 years ago.

“It’s as if Americans with the least education are living in a time warp,” said Jay Olshansky, a professor of epidemiology at the University of Illinois at Chicago School of Public Health, in a press release. “The least-educated black men are living in 1954, black women in 1962, white women in 1964 and white men in 1972,”

[SOURCE: University of Illinois at Chicago, news release, Aug. 6, 2012]

הערה: ככל שאדם משכיל יותר הוא מבין את גורמי התחלואה ונזהר מהם.

פורסם בקטגוריה מידע עדכני ברפואה טבעית. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.