שתית משקה קולה אפילו מועטה מגבירה הסיכון לסרטן רירית הרחם.

Sugar-sweetened cola drinks increase endometrial cancer risk
Women who regularly drink sugar-sweetened colas are running a high risk ofdeveloping endometrial cancer. The risk starts to increase for women who drink more than one cola a week, but it rises dramatically to a 78 per cent increased risk in women who drink eight or more cans or bottles a day. The drinks seem to increase the chances of developing estrogen-dependent type I endometrial cancer, which is the most common type of the cancer, but not type II. The colas that increase the risk are Coke, Pepsi and other cola……

Wddty 26/11/13

פורסם בקטגוריה מאמרים בנושאי תזונה. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.